Počet kusov: 0

Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Cyklotrasy

V okolí Šachtičiek, kde sa nachádza naša požičovňa sa môžete povoziť po týchto cyklotrasách -

1. ŠACHTIČKY - DONOVALY  /jednoduchá cyklotrasa s peknými výhľadmi/Krásna cyklotrasa, s nádhernými výhľadmi na okolité kopce, ktorou sa lesnými cestami a lúkami dostanete až na Donovaly. Cestou sa môžete občerstviť Na Kráme, dať si pivko, nealko alebo niečo malé pod zub. Na Donovaloch sa môžete posilniť na cestu späť v niektorej z miestnych kolíb, ochutnať pivko v Donovalskom pivovare alebo navštíviť jednu z miestnych atrakcií. Celodenný výlet strednej náročnosti.

1. Šachtičky
Areál Šachtičiek sa nachádza na území obcí Selce a Špania Dolina na úbočiach kopca Panský diel. Prístup je autom po asfaltovej ceste priamo k hotelu, prípadne sú k dispozícii rôzne turistické trasy. V areáli okolo hotela je lyžiarske stredisko, samozrejme možnosť ubytovania, jazda na koni pre deti, ako aj detské ihrisko, či výhliadková veža a zvieratká. Výdatne sa môžete najesť v kolibe, ale aj hotelovej reštaurácii.

2. Na Kráme
Jednou z mála možností uchýlenia sa v nečase na túre Starohorskými vrchmi je skromný salaš neďaleko Donovalov. Nedávno opravený objekt bývalého salaša dnes slúži všetkým okoloidúcim turistom. Prístrešie jednoducho zariadeného objektu poslúži aj ako útulňa pre núdzový nocľah.

3. Donovaly
Dnes je táto obec veľmi známa a populárna najmä kvôli lyžiarskemu stredisku PARK SNOW Donovaly, turistickým možnostiam a atrakciám, či kvôli konaniu pretekov psích záprahov rôzneho formátu v nedávnej minulosti. Leží v nadmorskej výške 960 m n. m., najvyšším bodom je vrchol Zvolen vo výške 1403 m n. m. V súčasnosti patria k obci aj bývalé drevorubačsko-uhliarske osady: Sliačany, Hanesy, Bully, Polianka, Mišúty a Mistríky. Aj keď nepatrí medzi najstaršie obce na Slovensku, má neobyčajne bohatú a veľmi zaujímavú históriu, o ktorej vie málo-kto. Donovalské osady vznikli na území mesta Banská Bystrica a boli hranicou medzi Zvolenskou a Liptovskou stolicou, ako i spornou časťou (osady Mistríky, Mišúty), na ktorú si robili nárok Likavské hradné panstvo a Banská Bystrica. Donovalská oblasť ležala v naozaj ťažko prístupnom teréne, čo spôsobovalo aj istú izoláciu osád. Výrazný podiel na tom mali aj dôležité cesty nadregionálneho charakteru, napr. Magna Via, ktorá viedla v bezprostrednej blízkosti Donovál cez Hiadeľské sedlo, ďalej cesta na Liptov cez Prašnické sedlo, ale aj novšia cesta na Liptov cez Šturec. Dnes je situácia úplne iná, pretože práve cesta cez Donovaly (E77) je medzinárodnou spojnicou juhu so severom. Po zániku baníctva a hutníctva v polovici 19. storočia si obyvatelia museli hľadať prácu v iných odvetviach a často za prácou dochádzať, napr. do Podbrezovských železiarní. Ženy sa venovali čipkárstvu. Dôležitým medzníkom v histórii obce bolo zlúčenie osád do jednej administratívnej jednotky v roku 1860, získanie vlastného katastra a v roku 1895 štatút veľkej obce s notariátom až do roku 1922.

 

2. ŠACHTIČKY - STARÉ HORY - ŠPANIA DOLINA /náročnejšia cyklotrasa s výživnými výjazdmi a prudkými zjazdami/

1. Šachtičky
Areál sa nachádza na území obcí Selce a Špania Dolina na úbočiach kopca Pánsky diel. Prístup je autom po asfaltovej ceste priamo k hotelu, prípadne sú k dispozícii rôzne turistické trasy. V areáli okolo hotela je lyžiarske stredisko, samozrejme možnosť ubytovania, jazda na koni pre deti, ako aj detské ihrisko, či výhliadková veža a zvieratká. Výdatne sa môžete najesť v kolibe, ale aj hotelovej reštaurácii. Z areálu Šachtičiek je krásna nenáročná prechádzka cez Pánsky diel. Cesta vedie poza zjazdovku a na konci menšieho výstupu sa dostanete na vrch lyžiarkseho vleku. Pánsky diel je 1100 m.n.m. Mnoho fotografov má toto miesto veľmi rado práve kvôli krásnemu výhľadu. Pánsky diel dotvára celkovú scenériu Banskej Bystrice. V dávnej minulosti išlo o veľmi dôležité medeno rudné nálezisko. Celkovo táto oblasť bola významná pre baníctvo, vrátane Španej doliny.

2. Staré hory
Obec Staré Hory (480 m n. m.) je považovaná za najstaršiu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice. Podľa Zlatej knihy baníckej sa v okolí Starých Hôr začalo ťažiť už v roku 1006 v oblasti Haliar. Obec vznikla v 13. storočí ako banícka osada, v ktorej sa ťažila medená a strieborná ruda. Najviac striebra sa v starohorských baniach vyťažilo v rokoch 1510–1513, no už v roku 1543 sa tieto zdroje vyčerpali. Postupne sa zvýšil dopyt po medi (pre vojenské účely), a tak sa ťažba presunula do oblasti Španej Doliny. V dôsledku toho došlo k úpadku ložiska v Haliari a vtedy sa tieto bane začali nazývať „Staré bane". Z tohto názvu vznikol neskôr súčasný názov Staré Hory. Od 18. storočia sa Staré Hory stali dôležitým pútnickým miestom. Veriaci ich tak poznajú aj dnes. K definitívnemu ukončeniu banskej činnosti na Starých Horách dochádza v 19. storočí zatvorením huty.

3. Zaniknutá osada Piesky
Osada s pôvodným názvom Sandtberg alebo Zamperk bola baníckou osadou. Bane na jej území sú doložené v roku 1458. Zanikla v 20. storočí a zostala po nej len kaplnka, jediný dom a torzo cintorína.

4. Špania dolina
Leží v nadmorskej výške od 390 do 1100 m n. m., bývalá banícka obec z roku 1526 známa ako Herrenn Grundt, ktorá bola známa aj v cudzine najmä v 16. storočí práve ťažbou a vývozom rúd do celej Európy. Dnes sa tu nachádza niekoľko historicky zaujímavých objektov, ktoré pripomínajú banícku históriu. Pokiaľ ju navštívite, tak tú atmosféru budete určite vnímať .
Takisto sa môžete dobre najesť v miestnej reštaurácii a penzióne Klopačka. 


3. ŠACHTIČKY - FUGGEROV DVOR - BALÁŽE /stredne náročná cyklotrasa lesnými cestičkami a lúkami/Zo Šachtičiek sa po hlavnej ceste spustíte cca 1,5 km, kde uvidíte odbočku doľava na lesnú zvážnicu, ktorá je označená rozcestníkom. Miernym stúpaním sa lesnou cestou a lúkami dostanete na Selčiansky diel odkiaľ si môžete užiť krásne výhľady na okolité krásy basnskobystrického kraja. Odtiaľ Vás čaká zábavný zjazd po lúkach až k hotelu Fuggerov dvor, kde sa môžete občerstviť a pripraviť na zjazd po asfaltovej ceste až do obce Selce. Po prechode celou obcou sa napojíte na cyklotrasu, ktorou obídete obec Priechod a následne asfaltovou cestou pokračujete do obce Baláže. Cyklotrasa pokračuje výdatným stúpaním z nadmorskej výšky 550 mnm. ku rozcestníku Krčahy, Kováčka, ktorých sa nachádza v nadmorskej výške 925 mnm., kde sa ďalej napája na trasu z Donovalov naspäť k horskému hotelu Šachtička, kde ako zaujímavosť cestou natrafíte na Špaňodolinský vodovod a budete prechádzať Sedlom Horný Šturec.

1. Šachtičky
Areál Šachtičiek sa nachádza na území obcí Selce a Špania Dolina na úbočiach kopca Panský diel. Prístup je autom po asfaltovej ceste priamo k hotelu šachtičky,prípadne sú k dispozícii rôzne turistické trasy. V areáli okolo hotela je lyžiarske stredisko, samozrejme možnosť ubytovania, jazda na koni pre deti, ako aj detské ihrisko, či výhliadková veža a zvieratká. Výdatne sa môžete najesť v kolibe, ale aj hotelovej reštaurácii.

2. Baláže
Aj obyvatelia obce Baláže sa aktívne zúčastnili SNP. Koncom roku 1944 a začiatkom roku 1945 tu mali sídlo štáby partizánskych oddielov Pomstiteľ a partizánskej brigády Smrť fašizmu. Vydávali sa tu aj letáky a časopisy Hlas ľudu a Partizán. V lesoch neďaleko obce bola v zemľankách partizánska nemocnica. Pokusy fašistov nemali úspech až do 20.marca 1945, keď obec vydrancovali a vypálili. Odvtedy patrí do katastra obce Baláže aj Kalište. Až  roku 1947 Baláže znovu vybudovala mládež ako Stavbu národnej vďaky, na ktorej saspolu s obyvateľmi podieľalo viac ako 500 dobrovoľníkov z celého sveta. Za 5 mesiacov postavili až 41 rodinných domčekov a pomohli obci začať odznova.

3. Kalište
Kalište je zaniknutá pôvodne uhliarska obec vysoko v horách okresu Banská Bystrica. Nachádza sa v chránenej oblasti Národného parku Nízke Tatry vo výške 924 m n. m. Počas Slovenského národného povstania sa obec stala jedným z centier takzvanej Partizánskej republiky. Za pomoc partizánom nacisti obec 18. marca 1945 prepadli a zavraždili 13 obyva-teľov, vypálili 42 domov aj s hospodárskymi budovami. Život v obci – na rozdiel od iných vypálených osád – nebol nikdy obnovený. Po oslobodení Slovenska presídlili obyvateľov Kališťa do Banskej Bystrice, časti Fončorda, kde boli pre nich vybudované domy na ulici Nové Kalište. V roku 1961 bola obec vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Dnes sa tu nachádza expozícia Múzea SNP – 2 zrekonštruované domčeky, malá zvonička a základy zhorených obytných domov. Pripomínajú tragédiu, ktorá sa tu odohrala pred koncom druhej svetovej vojny. Spolu s expozíciou bol sprístupnený aj nový pamätník

 

4. ŠACHTIČKY - ŠPANIA DOLINA - UĽANKA /zaujímavá cyklotrasa s vôňou histórie Barbarskou cestou na banícku Španiu dolinu/

Zo Šachtičiek sa poza hotel vydajte cyklotrasou po asfaltovej ceste až na rázcestník Sedlo Dolný Šturec odkiaľ Barborskou cestou pokračujeme ponad Piesky až na Ganiarku, kde môžete vidieť zrekonštruovanú horáreň. Odtiaľ sa lesnou zvážnicou pustíte výdatným zjazdom späť na Barborskú cestu v smere na Uľanku. Po prejazde dedinou Uľanka popod železničný most Vás čaká výdatný výjazd až na Španiu dolinu s prevýšením 300 m. V dedine Špania Dolina sa môžete občerstviť v miestnom penzióne Klopačka, ktorý sa prevádzkuje v jednom zo zachovalých pôvodných banských budov zo 16. storočia. V budove sídlil banský inšpektor a banskí dozorcovia. Vo vnútri penzióna s reštauráciou môžete obdivovať malú expozíciu banictva a tradičného ľudového umenia - špaňodolinské medené poháre a slávne špaňodolinské čipky. Po občerstvení Vás čaká posledný výjazd na Lazy nad Kršňavou, kde Vás čaká ďalších nastúpaných 250 m. Následne sa dostanete miernym prevýšení a následným zjazdom naspäť na Šachtičky.

1. Šachtičky
Areál Šachtičiek sa nachádza na území obcí Selce a Špania Dolina na úbočiach kopca Panský diel. Prístup je autom po asfaltovej ceste priamo k hotelu, prípadne sú k dispozícii rôzne turistické trasy. V areáli okolo hotela je lyžiarske stredisko, samozrejme možnosť ubytovania, jazda na koni pre deti, ako aj detské ihrisko, či výhliadková veža a zvieratká. Výdatne sa môžete najesť v kolibe, ale aj hotelovej reštaurácii.

2. Špania dolina
Leží v nadmorskej výške od 390 do 1100 m n. m., bývalá banícka obec z roku 1526 známa ako Herrenn Grundt, ktorá bola známa aj v cudzine najmä v 16. storočí práve ťažbou a vývozom rúd do celej Európy. Dnes sa tu nachádza niekoľko historicky zaujímavých objektov, ktoré pripomínajú banícku históriu. Pokiaľ ju navštívite, tak tú atmosféru budete určite vnímať . Typické domy baníkov sa stavali pozdĺž vrstevníc horských svahov. Boli to väčšinou prízemné murované stavby s drevenými šindľovými strechami. Priestor tvorili izba, pitvor a komora. V pitvore bol komín a pod ním otvorené ohnisko, na ktorom sa varilo. Rodinný život sa odohrával v izbe, kde sa kúrilo drevom vo veľkých kachliach. Bohatší ľudia si stavali aj jednoposchodové domy s izbami na oboch podlažiach. Vstupy do domov sú väčšinou kryté drevenou pavlačou. Pôvodné zachovalé stavby domov si majitelia opravili a využívajú ich ako chalupy najmä počas víkendov, kedy celá obec ožíva.